Wyszukane przez
Category: Spacerkiem po Ciechanowie

Ulica Wojska Polskiego – północna część wójtostwa

Ulica Wojska Polskiego – północna część wójtostwa

W XIV w., kiedy najprawdopodobniej lokowano Ciechanów i określono granice nadania wójtostwa (zob. artykuł „Wójtostwo w Ciechanowie”), dzisiejsza ulica Wojska Polskiego była zapewne tylko traktem wiodącym z Ciechanowa na północ – do Przasnysza z rozwidleniem na Grudusk i dalej. Wyznaczony w tamtym rejonie teren wójtostwa, opisany przez G. Kęsika w książce „Wójtostwo w Ciechanowie”, określany jako „pod Przedwojewo”, „za Starczewizną”, a później „za koszarami”, uwzględniał, nakreślone wcześniej w akcie lokacji, granice administracyjne miasta. Taką granicą od zachodu była rzeka Łydynia,…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Wójtostwo w Ciechanowie

Wójtostwo w Ciechanowie

Spacerując ulicami Ciechanowa i śledząc historię poszczególnych miejsc i obiektów zapisaną w dostępnych dokumentach, uświadamiamy sobie, że niewiele jest takich, których dzieje, z większą lub mniejszą dokładnością, moglibyśmy odtworzyć do kilku wieków wstecz. Kościół farny, zamek, rynek i… może obiekty powstałe znacznie później, a więc o wiele krótszej historii. Na pewno nie będzie to jakaś działka położona przy ulicy Płońskiej, Wojska Polskiego, czy na Aleksandrówce. Tymczasem takie odtworzenie historii trzech nieruchomości, stanowiących niegdyś jeden niewielki majątek, sięgające czasów lokacji Ciechanowa…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Zachodnia część ulicy Grodzkiej

Zachodnia część ulicy Grodzkiej

  Pierwotnie przebieg zachodniego odcinka obecnej ulicy Grodzkiej był nieco inny. Od Zielonego Rynku ulica biegła ukosem i kończyła się przy kościele farnym. W związku z budową w 1887 r. murowanej, piętrowej plebanii przez księdza Wiktora Radzikowskiego, ulicę przesunięto nieco na północ. Jej lewa, nieparzysta strona była chyba zawsze przypisana do innych ulic. Na rogu dotykał jej budynek należący do obecnej ulicy 3 Maja, a dalej ciągnęła się zabudowa plebańska, przypisana do ulicy Ściegiennego. Prawa strona ulicy, parzysta, na początku…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka nr 2 w Ciechanowie

Ulica Grodzka nr 2 w Ciechanowie

Parzysta strona ulicy Grodzkiej na odcinku od ul. Mickiewicza do pl. Kościuszki obecnie nie jest zabudowana. Przylegające do niej działki stanowiły przed wojną jedną posesję należącą do Walentego Zmudczyńskiego. Na rogu ulicy 3 Maja (ob. Grodzka) i Mickiewicza stał bowiem drewniany dom oznaczony jako ul. 3 Maja 2. Niemcy, rejestrując w czasie okupacji zabudowania w mieście datowali jego powstanie na 1882 r., a jako właściciela wymienili właśnie Walentego Zmudczyńskiego. Przed wojną mieszkała w tym domu przełożona pensji Julia Kratowska i…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka nr 3 i 3A w Ciechanowie

Ulica Grodzka nr 3 i 3A w Ciechanowie

Przed wojną przy ulicy Grodzkiej w Ciechanowie, między budynkiem poczty a domem nr 3, obok którego znajdował się wjazd do kamienicy nr 3A, było sporo miejsca. Zagospodarowała je, za zgodą właściciela – ks. Wacława Ozdobińskiego – fotograf J. Próchnicka, wcześniej świadcząca usługi przy pl. Kościuszki 12. Postawiła w tej przerwie drewniany pawilon, szczytem do ul. 3 Maja (obecnie Grodzkiej), i urządziła w nim zakład fotograficzny. Wykonywała tam zdjęcia do wojny. W 1939 roku – jak wspominał Jerzy Olszewski – Niemcy…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Mickiewicza cz. 2 – Lewa strona (nieparzysta)

Ulica Mickiewicza cz. 2 – Lewa strona (nieparzysta)

Mickiewicza 1. Pierwszym budynkiem stojącym po lewej stronie ul. Mickiewicza jest dawna kamienica czynszowa, zbudowana około 1910 r., pierwotnie w pewnym oddaleniu od obecnej ulicy 11 Listopada. Nie wiadomo jaki dokładnie adres był przypisany do nieruchomości, skoro w latach 80. XX w. w dokumentach konserwatora zabytków budynek nosił nr Mickiewicza 1/3, w dokumentach biblioteki – Mickiewicza 3. Był to budynek murowany z cegły, wolnostojący, piętrowy, postawiony na planie prostokąta z dwoma ryzalitami od wschodu, o ściętym narożu północno-wschodnim. Pokrywał go…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Mickiewicza w Ciechanowie cz. 1

Ulica Mickiewicza w Ciechanowie cz. 1

Dzisiejsza ulica Mickiewicza zaczyna się od styku ulic: Warszawskiej i 11 Listopada i biegnie w kierunku ulicy Płońskiej, kończąc się na styku ulicy Grodzkiej i Płońskiej. Swoją pierwotną nazwę Małowarszawska uzyskała najprawdopodobniej w I połowie XIX w. Jeszcze na planie Ciechanowa z 1816 r. odcinek drogi łączący główną ulicę miasta – Warszawską z traktem płońskim jest określony jako „Trakt do Warszawy” (prawy, górny narożnik planu) (1). Tymczasem w dokumentach datowanych kilka lat później jest już nazywany Małowarszawską. Niewykluczone, że przez…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka w Ciechanowie – historia gmachu poczty – cz. 2

Ulica Grodzka w Ciechanowie – historia gmachu poczty – cz. 2

Kamińscy niedługo cieszyli się nowym domem. Nie wiadomo, co działo się w tym miejscu w pierwszych dniach września 1939. Tablica z szarego granitu o wymiarach 85 x 46 cm, którą ufundowało i 11 października 1980 roku umieściło na frontowej ścianie budynku Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, głosi: W tym domu 3 września 1939 roku w obronie Ciechanowa zginęło bohaterską śmiercią 34 żołnierzy łącznościowców z 21 PP Dzieci Warszawy 1980 TMZC. Nad napisem umieszczono orła z brązu. W opracowaniach Edwarda Lewandowskiego można…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka w Ciechanowie – historia gmachu poczty – cz. 1

Ulica Grodzka w Ciechanowie – historia gmachu poczty – cz. 1

Najokazalszym budynkiem stojącym przy ulicy Grodzkiej jest niewątpliwie gmach poczty (aktualnie, ul. Grodzka 1). Parcela, na której go zbudowano, sam obiekt, jego mieszkańcy i użytkownicy, mają swoją historię, znaną od lat 30. XX wieku. Wśród przedwojennych planów nieruchomości w Ciechanowie, zgromadzonych w Archiwum w Mławie, znajdują się dwie mapki z 1932 r. ukazujące działki u zbiegu ul. 3 Maja (obecnie Grodzka) i Płońskiej. Jedna to plan parcelacji gruntów należących do ks. Wacława Ozdobińskiego, druga przedstawia szereg działek z zaznaczeniem ich…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka w Ciechanowie – nazwy i historia ogólna

Ulica Grodzka w Ciechanowie – nazwy i historia ogólna

Ulica Grodzka w Ciechanowie składa się z dwóch odcinków. Biegnie ze wschodu na zachód: od zbiegu ulicy Płońskiej i Mickiewicza do ulicy Ściegiennego, z przerwą na placu Kościuszki. Obecna ulica Grodzka przez wiele lat była nie nazwana. Na XIX-wiecznych planach miasta zwykle zaznaczony jest jej wschodni odcinek, ale bez nazwy. Na planie z 1811 r. od wschodu zaznaczono tylko jakieś przejście wiodące do Traktu Warszawskiego (dziś ul. Płońska). Od zachodu, jakiekolwiek przejście do kościoła z Zielonego Rynku nie jest wyrysowane….

Czytaj więcej Czytaj więcej