Moje książki

Moje książki

Efektem moich zainteresowań regionalnych są nie tylko artykuły na blogu, ale również artykuły drukowane w czasopismach lokalnych i naukowych oraz sześć książek wydanych drukiem w latach 2007-2021. Niektóre z nich są jeszcze do nabycia, w tej sprawie proszę o kontakt:  barbarabielasta@gmail.com

Dembowscy na Mazowszu

Historia czterech gałęzi rodziny Dembowskich wywodzących się z Mazowsza, a żyjących w XIX i XX w.:
– potomków Józefa Dembowskiego ze Smardzewa w Płońskiem, zmarłego w 1842 r. w tym synów: Franciszka z Lipy w Ciechanowskiem, Wiktora z Kozimin w Płońskiem i Lipy i Aleksego z Przedwojewa w Ciechanowskiem oraz ich sióstr: Konstancji Morawskiej i Leonidy Bojarskiej ze Smardzewa;
– potomków Józefa z Pułtuska, zmarłego w 1865 r., w tym synów: Bronisława – etnografa i badacza kultury podhalańskiej, Tadeusza – wybitnego lekarza wileńskiego i Aleksandra – ziemianina i działacza socjalistycznego;
– potomków Józefa z Luberadza w Ciechanowskiem – zmarłego w 1797 r., w tym Feliksa Zielińskiego – emigranta i poety
– potomków Ignacego z Nacpolska w Płońskiem, zmarłego w 1861 r., w tym synów: Tytusa z Nacpolska, Zygmunta z Kosienic w Galicji oraz córek: Rozalii Łaźniewskiej z Pieścideł w Płońskiem i Eleonory Brzozowskiej z Kamienia koło Puław.

Książka do nabycia u autorki

Zobacz spis treści

Bielasta Barbara: Dembowscy na Mazowszu. – Ciechanów: B. Bielasta; Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 2021

Historia gminy Regimin

Historia gminy Regimin w jej obecnych granicach, doprowadzona do pierwszych lat po II wojnie światowej. Obejmuje: ogólną charakterystykę gminy, przynależność administracyjną całej gminy i poszczególnych wsi od początków XIX w. do czasów współczesnych, nazewnictwo, historię poszczególnych wsi od ich powstania do początków lat 50. XX w., wykaz zabytków i innych obiektów, analizę dzieł literackich, utworów muzycznych, malarstwa i sztuki ludowej, uwzględniających wątki regimińskie. Uzupełnieniem są teksty kilku dokumentów, znalezionych głównie w księgach hipotecznych majątków oraz indeksy: osobowy i geograficzny.

Uwzględnione wsie sołeckie (wraz z opisem mniejszych osad, kolonii i przysiółków): Grzybowo, Jarluty Duże i Jarluty Małe, Kalisz, Karniewo, Kątki, Klice i Mościce, Kliczki, Kozdroje i Włosty, Koziczyn i Koziczynek, Lekowo, Lekówiec, Lipa, Pawłowo, Pawłówko, Pniewo-Czeruchy, Pniewo Wielkie, Przybyszewo i Włodki, Radomka, Regimin, Szulmierz, Targonie, Trzcianka, Zeńbok.

Książka do nabycia u autorki 

Zobacz spis treści

Bielasta Barbara: Historia gminy Regimin. – Ciechanów, Regimin : Urząd Gminy, 2017, 679 s.

Tak to zapamiętałem

Wspomnienia Jerzego Hieronima Olszewskiego – ciechanowskiego farmaceuty, pedagoga, działacza sportowego, przedwojennego maturzysty i absolwenta Gimnazjum im. Z. Krasińskiego, niegdyś współwłaściciela Rykaczewa, laureata Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego. Dotyczą jego rodziny, wydarzeń z okresu  młodości, która zakończyła się wybuchem wojny, okresu okupacji oraz czasów powojennej pracy i działalności społecznej, także rodzinnego Rykaczewa, i okolicznych ziemian, w końcu Ciechanowa z jego życiem społecznym, gospodarczym, religijnym, sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem ulic miasta.

 

Nakład książki wyczerpany. Istnieje możliwość nabycia wersji elektronicznej w formacie PDF

Zobacz spis treści

Olszewski Jerzy Hieronim: Tak to zapamiętałem / wspomnień wysłuchała, spisała je i opracowała Barbara Bielasta. – Ciechanów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 2015, s. 207

Krasiniana

Omówienie bibliograficzne utworów Zygmunta Krasińskiego i tekstów inspirowanych jego twórczością oraz opracowań biograficznych i krytyczno-literackich dotyczących pisarza – różnych wydań znajdujących się w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Tekst omówienia uzupełniają cytaty z utworów i korespondencji Z. Krasińskiego dotyczące Opinogóry, Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej.

Publikacja dostępna w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie, ul Warszawska 34

Zobacz spis treści

Bielasta Barbara: Krasiniana w zbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie : 200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego / Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Krasińskiego. – Ciechanów : Powiat Ciechanowski, 2012, s. 46 

Cyprysińscy na Mazowszu

Losy potomków Marcina Cyprysińskiego, żyjących na przestrzeni dwustu prawie lat – ludzi wybitnych i przeciętnych, zwyczajnych i dziwaków, bohaterów i przegranych życiowo, ziemian, lekarzy, artystów, naukowców. Najwięcej danych udało się zgromadzić odnośnie powiązań rodziny z Ziemią Ciechanowską. Dzieje Cyprysińskich, w tym Sajkiewiczów spod Zamościa, działających na innych terenach, są potraktowane ogólnikowo i mogą być punktem wyjścia do dalszych badań.

Na Mazowszu Cyprysińscy związani byli z Szulmierzem, Koziczynem, Pawłowem (gm. Regimin), Dzięgielewem w Sierpeckiem i Warszawą.

Książka do nabycia u autorki 

Zobacz spis treści

Bielasta Barbara: Cyprysińscy na Mazowszu. – Ciechanów: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010, s. 178

Szulmierz i okolice

 Zebrane wiadomości historyczne dotyczą wiosek położonych we wschodniej części obecnej gminy Regimin: Szulmierza, Lipy Koziczyna, Kozdrojów, Kalisza, Radomki i kilku mniejszych. Jednocześnie uwzględniają wsie z sąsiednich gmin, stanowiące z Szulmierzem, Koziczynem czy Lipą jeden majątek. Stąd znalazły się tu informacje o Nieborzynie, Leśniewie, a nawet Pniewie Czeruchach czy odległym Wierzbówcu w gm. Sochocin. Obejmują historię wsi doprowadzoną do pierwszych lat powojennych, ze szczególnym uwzględnieniem majątków Szulmierz, Lipa i Koziczyn z przyległościami i ich właścicieli – rodzin ziemiańskich Radzimińskich, Nosarzewskich, Cyprysińskich, Dembowskich, Załuskich, Bojanowskich i innych.

Rozdziały historyczne pracy poprzedza ogólna charakterystyka przyrodniczo-gospodarcza tej części gminy Regimin, opracowanie dotyczące przynależności administracyjnej miejscowości na tym terenie na przestrzeni wieków oraz wykaz nazw wsi i obiektów fizjograficznych. Uzupełnia zaś omówienie dotyczące obecności tematyki szulmierskiej w literaturze pięknej, wykaz zabytków i innych obiektów pamiątkowych, znajdujących się w poszczególnych wioskach oraz biogramy wybranych ludzi Szulmierza i okolic.

Nakład książki wyczerpany. Większość danych, w wielu aspektach poszerzonych, znalazła się w książce „Historia gminy Regimin” (jeszcze dostępnej). Istnieje możliwość nabycia książki „Szulmierz i okolice” w wersji elektronicznej w formacie PDF

Zobacz spis treści

Bielasta Barbara: Szulmierz i okolice : rys historyczny. – Ciechanów ; Regimin : Urząd Gminy, 2007, s. 200