Wyszukane przez
Month: lipiec 2018

Ulica Grodzka nr 2 w Ciechanowie

Ulica Grodzka nr 2 w Ciechanowie

Parzysta strona ulicy Grodzkiej na odcinku od ul. Mickiewicza do pl. Kościuszki obecnie nie jest zabudowana. Przylegające do niej działki stanowiły przed wojną jedną posesję należącą do Walentego Zmudczyńskiego. Na rogu ulicy 3 Maja (ob. Grodzka) i Mickiewicza stał bowiem drewniany dom oznaczony jako ul. 3 Maja 2. Niemcy, rejestrując w czasie okupacji zabudowania w mieście datowali jego powstanie na 1882 r., a jako właściciela wymienili właśnie Walentego Zmudczyńskiego. Przed wojną mieszkała w tym domu przełożona pensji Julia Kratowska i…

Czytaj więcej Czytaj więcej

August CYPRYSIŃSKI

August CYPRYSIŃSKI

August Bonifacy Maria Cyprysiński urodził się 14 V 1877 r. w Szulmierzu jako drugi syn Antoniego (1840 –1910) i Wandy z Kossowskich. Jego ojciec był synem Antoniego (1806 – 1860) i wnukiem Marcina Cyprysińskiego, a Szulmierz odziedziczył w wyniku działów rodzinnych po Adamie Nosarzewskim. August uczył się początkowo w domu pod okiem guwernerów. Latem 1887 r. był nawet uczniem Stefana Żeromskiego. Ten kilkutygodniowy pobyt w szulmierskim majątku znalazł odzwierciedlenie w „Dziennikach” Żeromskiego. Nie wiadomo, gdzie później August Cyprysiński zdobywał wiedzę….

Czytaj więcej Czytaj więcej

CYPRYSIŃSCY

CYPRYSIŃSCY

W 2010 r. ukazała się moja książka „Cyprysińscy na Mazowszu”, powstała trochę jako „produkt uboczny” przy zbieraniu materiałów do publikacji „Szulmierz i okolice” (2007). Pierwszy znany Cyprysiński pojawił się w Sandomierzu i pracował tam jako nadzorca więzienia inkwizycyjnego. Marcin Cyprysiński, bo o nim mowa, z żoną Marianną z Kamińskich miał czterech synów: Kazimierza, Wincentego, Antoniego i Konstantego oraz córkę Ludwikę. To o nich i ich potomkach traktuje książka „Cyprysińscy na Mazowszu”. Marcin Cyprysiński zmarł 17 lipca 1822 r. w Roku…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica Grodzka nr 3 i 3A w Ciechanowie

Ulica Grodzka nr 3 i 3A w Ciechanowie

Przed wojną przy ulicy Grodzkiej w Ciechanowie, między budynkiem poczty a domem nr 3, obok którego znajdował się wjazd do kamienicy nr 3A, było sporo miejsca. Zagospodarowała je, za zgodą właściciela – ks. Wacława Ozdobińskiego – fotograf J. Próchnicka, wcześniej świadcząca usługi przy pl. Kościuszki 12. Postawiła w tej przerwie drewniany pawilon, szczytem do ul. 3 Maja (obecnie Grodzkiej), i urządziła w nim zakład fotograficzny. Wykonywała tam zdjęcia do wojny. W 1939 roku – jak wspominał Jerzy Olszewski – Niemcy…

Czytaj więcej Czytaj więcej