Historia gminy Regimin – spis treści

Historia gminy Regimin – spis treści

Przedmowa

Charakterystyka ogólna gminy Regimin

Położenie, obszar i ludność

Budowa geologiczna, surowce mineralne

Wody powierzchniowe i podziemne

Klimat

Szata roślinna, zwierzęta, ochrona przyrody

Infrastruktura drogowa i transport

Rolnictwo

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Oświata, sport, kultura, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne i służba zdrowia

Zmiany administracyjne na przestrzeni wieków

Historia ogólna gminy Regimin

Osadnictwo od początków do XVI w.

Sytuacja polityczno-gospodarcza i religijna w XVII i XVIII w.

Obraz wsi na przełomie XVIII i XIX w. Wojny napoleońskie

Sytuacja gospodarcza i społeczna w pierwszym ćwierćwieczu XIX w.

Powstanie listopadowe i drugie ćwierćwiecze XIX w.

Powstanie styczniowe 1863 r.

Druga połowa XIX i początek XX w.

I wojna światowa

Wojna polsko-bolszewicka 1920 r.

Okres międzywojenny

II wojna światowa

Pierwsze lata powojenne

Wsie gminy Regimin

Wstęp

Grzybowo

Jarluty Duże

Jarluty Małe

Kalisz

Karniewo

Kątki

Klice i Mościce

Kliczki

Kozdroje i Włosty

Koziczyn i Koziczynek

Lekowo

Lekówiec

Lipa

Pawłowo

Pawłówko

Pniewo-Czeruchy

Pniewo Wielkie

Przybyszewo i Włodki

Radomka

Regimin

Szulmierz

Targonie

Trzcianka

Zeńbok

Gmina Regimin w literaturze i sztuce

Ziemia Ciechanowska w literaturze pięknej

Legendy

Piosenki ludowe

Stefan Żeromski w Szulmierzu

„Zielona papuga” i „Ostatni zajazd na Mazowszu” Ludwika Romockiego

Bolesław Biegas

„Julcia” Bronisławy Włodkówny

„Polną ścieżką” Haliny Rudnickiej

Stanisław Załuski

Rodzina Bojanowskich we wspomnieniach Wandy Oleńskiej

Wspomnienia Tomasza Lecha Perzanowskiego

Wojna 1920 r. w ujęciu Stanisława Siwanowicza

Poezja

Malarstwo i rzeźba

Varia

Wyganowski i Bagiński w Lekowie

Szulmierskie manewry wojskowe

Schodnica

Aneksy

Regina Zychowa pod pręgierzem w 1823 r.

Opis dóbr Szulmierz z przyległościami z 1850 r.

Spis dóbr pozostawionych w Zeńboku przez Antoniego Markowskiego w 1873 r.

Wyprawa ślubna Julii Domaszewskiej z 1884 r.

Dawne jednostki miar

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks geograficzny