Włodzimierz Cyprysiński

Włodzimierz Cyprysiński

Włodzimierz Maciej Antoni Cyprysiński urodził się 24 lutego 1881 r. w Szulmierzu jako najmłodsze dziecko Antoniego i Wandy z Kossowskich. Jego ojciec był synem Antoniego (1806 – 1860) i wnukiem Marcina Cyprysińskiego, a Szulmierz odziedziczył w wyniku działów rodzinnych po Adamie Nosarzewskim.

Nie wiadomo dokładnie, czym Włodzimierz zajmował się przez całe życie. Po śmierci rodziców w 1910 r. to on zajął się rodzinnym majątkiem i z przyzwoleniem rodzeństwa sprzedawał poszczególne części szulmierskiego majątku. Początkowo mieszkał w Warszawie przy ul. Czackiego 17, później jednak był wymieniany w dokumentach jako mieszkaniec Szulmierza. W tym czasie należał na przykład do Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego. W sprawozdaniu z walnego zebrania członków tego Towarzystwa, które odbyło się 7 XII 1912 r. był wymieniony wśród jego 154 członków. Po ostatecznej sprzedaży dóbr w 1920 r. i opuszczeniu rodzinnego domu, zamieszkał w Toruniu, później, zapewne tymczasowo, przebywał u siostry Antoniny w Kołudze Małej, a w latach 30. XX w. dzierżawił Dzięgielewo od brata Augusta. Najprawdopodobniej, jako człowiek samotny był rezydentem w domach swojego rodzeństwa. Dopiero 30 czerwca 1949 r. zawarł związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poznaniu. Jego wybranką została pani Budzyńska (?) cioteczna siostra Augustowej, jak ją określiła Maria Mościcka. To określenie wydaje się być nieprecyzyjne. Maria Budzyńska była rodzoną siostrą Jadwigi Cyprysińskiej (żony Augusta), żoną A. [Andrzeja?] Budzyńskiego, dyrektora banku w Poznaniu. Żona Włodzimierza miała na imię Halina (7 I 1894 – 25 VI 1976) i była zapewne kuzynką Budzyńskich.

Włodzimierz Cyprysiński zmarł 17 grudnia 1966 r. przeżywszy 85 lat. Pochowany został na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu. Obok niego spoczęła 10 lat później żona.

Rodzina Cyprysińskich. Pierwszy z prawej siedzi Włodzimierz Cyprysiński (ze zbiorów Andrzeja Łebkowskiego z Ożarowa)

Jedna odpowiedź na “Włodzimierz Cyprysiński

  1. Monika Warneńska w książce „Mazowieckie ścieżki pisarzy” wspomina o Szulmmierzu i Stefanie Żeromskim, który w roku 1887 w lipcu uczył jako korepetytor dwóch braci Cyprysińskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

WC Captcha + 63 = 72