Wyszukane przez
Category: Spacerkiem po Ciechanowie

Ulica WITOSA Cz. 2

Ulica WITOSA Cz. 2

Ulica Zagumienna na odcinku od Pułtuskiej do Sikorskiego i Mikołajczyka Początkowy odcinek ulicy Zagumiennej po prawej stronie szosy Pułtuskiej, był prostym przedłużeniem odcinka po lewej stronie tej szosy. Dopiero po kilkudziesięciu metrach skręcał nieznacznie na zachód. Jego przebieg można wytyczyć w obecnej [2019 r.] przestrzeni miasta od ulicy Pułtuskiej poprzez parking przed sklepem GRAM, bankiem PKO i „blaszakiem” (ul. Pułtuska 18J, 20 i 20a), dalej chodnikiem między PKO i boiskiem, a blokiem Witosa 3 i dalej ukosem przez bloki Witosa…

Czytaj więcej Czytaj więcej

Ulica WITOSA Cz.1

Ulica WITOSA Cz.1

Położenie, nazwy i ogólna historia ulicy Ulica Witosa bierze swój początek od ulicy Pułtuskiej (za tzw. halą pułtuską) i ciągnie się na południe do ulicy Rzeczkowskiej, a następnie przekraczając ją, ale bez możliwości bezpośredniego przejścia czy przejazdu, kończy się kilkaset metrów dalej, tuż obok nieruchomości pod adresem Płońska 57A (Zakład Doskonalenia Zawodowego). położonej obok ul. Armii Krajowej, na wysokości wylotu ul. Ranieckiej. Wobec długości i położenia ulicy, kiedyś na obrzeżach miasta, trudno jednoznacznie ustalić jej pierwotną nazwę. Nawet więcej, należałoby…

Czytaj więcej Czytaj więcej

ULICA ZIELONA ŚCIEŻKA

ULICA ZIELONA ŚCIEŻKA

Nazewnictwo i historia Ulica Zielona Ścieżka łączy północno-zachodni narożnik placu Kościuszki z ulicą Ściegiennego. Jej przedłużeniem dalej na zachód jest ulica Strażacka. Nie wiadomo kiedy przejście z północnego krańca Zielonego Rynku w stronę drogi do kościoła farnego nazwano Zieloną Ścieżką. Na dość schematycznym planie Ciechanowa z 1811 r. nie jest tam wrysowana żadna ulica, podobnie jest na planie z 1816 r. (1). Dopiero „Rejestr pomiarowy szczegółowy siedzib miasta Ciechanowa… ułożony w roku 1851 przez geometrę przysięgłego Joachima Łuszczewskiego” z dołączonym…

Czytaj więcej Czytaj więcej

FIGURA PANA JEZUSA NA ROGATKACH GRUDUSKICH

FIGURA PANA JEZUSA NA ROGATKACH GRUDUSKICH

Od wielu lat charakterystycznym punktem północnej części Ciechanowa były tzw. Rogatki Gruduskie. To zwyczajowa i przyjęta przez mieszkańców i przejezdnych nazwa styku trzech ulic: Gruduskiej, Przasnyskiej i Wojska Polskiego. Te dwie ostatnie ulice aż do lat 60. XX w. stanowiły jedną ulicę o nazwie Przasnyska. Niewielki klin ziemi w widłach ulicy Gruduskiej i Przasnyskiej należał do państwa Stypińskich. Mieli oni swoją działkę z domem po drugiej stronie ulicy Gruduskiej pod nr 3. Zanim wybudowano w latach 70. sklep pod nr…

Czytaj więcej Czytaj więcej

ULICA ZAGUMIENNA

ULICA ZAGUMIENNA

W gwarze mazowieckiej gumno oznacza stodołę. W gwarach środkowej Polski nie jest znany ten wyraz. Ulica Zagumieninna powstała więc za gumnami, czyli za stodołami i innymi zabudowaniami gospodarczymi. Słowotwórczo jest to przymiotnik zagumienna czyli tak ja zaodrzańska – za Odrą, zakościelna – za kościołem, zamiejska – za miastem. W czasie wojny Niemcy zmienili nazwę na Saguminerstrasse. Niemcy w odniesieniu do nazw miejscowych stosowali dwojaką metodę – tłumaczyli nazwę: Kościelna – Kirchenstrasse (kirche = kościół) lub tylko przekształcali słowotwórczo: Zagumienna =…

Czytaj więcej Czytaj więcej

ULICA UKOŚNA

ULICA UKOŚNA

Nazwę ulica wzięła niewątpliwie od swojego położenia w stosunku do ulicy Wojska Polskiego. Po prostu dotyka jej „ukosem”. Mapa Textora z 1806/08 r. i późniejsze odwzorowania terenowe wskazują, że obecna ulica Ukośna była  drogą odchodzącą od traktu grudusko-przasnyskiego, czy później od ulicy Przasnyskiej, do wsi Kąty i dalej do Opinogóry (1).   W połowie XIX w., wg planu „Odrys siedzib miasta Ciechanowa”, wykonanego przez geometrę Joachima Łuszczewskiego jest to po prostu  droga do Opinogóry, która  na wysokości obecnych koszar przechodziła…

Czytaj więcej Czytaj więcej

PLAC KOŚCIUSZKI cz.14 (ostatnia). Pierzeja północna – nr 14

PLAC KOŚCIUSZKI cz.14 (ostatnia). Pierzeja północna – nr 14

Kościuszki 14 Ostatni budynek na placu Kościuszki, dotykający od zachodu budynku nr 13, a od północy kamienicy przy ul. Warszawskiej 66 stał tu zapewne od początków XX w. albo i wcześniej. Fasada tego parterowego, nakrytego dwuspadowym dachem domu znajdowała się w jednej linii z kamienicą przy Warszawskiej. Budynek został rozebrany zapewne w czasie II wojny światowej, gdyż widnieje jeszcze na fotografii z 1938 r., natomiast na zdjęciu domu przy pl. Kościuszki 13 z okresu okupacji widać tam pusty plac. –…

Czytaj więcej Czytaj więcej

PLAC KOŚCIUSZKI cz.13. Pierzeja północna – nr 13

PLAC KOŚCIUSZKI cz.13. Pierzeja północna – nr 13

Pierzeja północna       Plac Kościuszki 13 W miejscu dzisiejszych budynków pod adresem pl. Kościuszki 13 i 13A, czyli po prawej stronie wlotu ul. Zielona Ścieżka do pl. Kościuszki, stał jeden dom. Budynek powstał zgodnie z planami regulacji zabudowy tego terenu jako budynek mieszkalny na działce powstałej z parcelacji jednorodnego obszaru między ul. Wielkowarszawską a ul. Zielona Ścieżka. Zbudowano go około 1900 r. wraz z oficyną wzdłuż wschodniej granicy działki, w 1925 r. został przebudowany. Miał kształt odwróconej litery…

Czytaj więcej Czytaj więcej

PLAC KOŚCIUSZKI cz.12. Pierzeja zachodnia – współczesna zabudowa

PLAC KOŚCIUSZKI cz.12. Pierzeja zachodnia – współczesna zabudowa

Plac Kościuszki 9 – 12a – od lat 90. XX w. Dziś całą zachodnią pierzeję placu Kościuszki stanowi nowoczesna szeregowa zabudowa, którą stanowią budynki pod numerem: 9, 9A, 10, 10A, 11, 12 i 12A, przedłużone od południa w ulicę Grodzką oraz od północy w ulicę Zielona Ścieżka. Powstały w latach 90. XX w. Kościuszki 9 Do budynku pod nr 9 przylegają dwa inne przypisane do ul. Grodzkiej – nr 4 (placówka Eurobanku) oraz nr 6 (autoryzowany salon urody „Jean d’Arcel…

Czytaj więcej Czytaj więcej

PLAC KOŚCIUSZKI cz.11. Pierzeja zachodnia – nr12

PLAC KOŚCIUSZKI cz.11. Pierzeja zachodnia – nr12

Plac Kościuszki 12 Na rogu pl. Kościuszki i Zielonej Ścieżki znajdowała się duża działka z obszernym domem, zabudowaniami gospodarczymi wzdłuż południowej granicy, podwórzem i ogrodem, ciągnącym się przy Zielonej Ścieżce, a potem skręcającym nieco i dotykającym ulicy Przelotnej. Między posesją nr 11 a domem, wstępu na podwórze strzegła drewniana, ozdobna brama, wykonana ze skośnie nabijanych desek.   Dom mieszkalny zbudowany został w końcu XIX w. w ciągu zabudowy zachodniej pierzei pl. Kościuszki, szczytem do ulicy Zielona Ścieżka. Niewykluczone, że główna…

Czytaj więcej Czytaj więcej