Browsed by
Kategoria: Mieszkańcy ziemi ciechanowskiej

Włodzimierz Cyprysiński

Włodzimierz Cyprysiński

Włodzimierz Maciej Antoni Cyprysiński urodził się 24 lutego 1881 r. w Szulmierzu jako najmłodsze dziecko Antoniego i Wandy z Kossowskich. Jego ojciec był synem Antoniego (1806 – 1860) i wnukiem Marcina Cyprysińskiego, a Szulmierz odziedziczył w wyniku działów rodzinnych po Adamie Nosarzewskim. Nie wiadomo dokładnie, czym Włodzimierz zajmował się przez całe życie. Po śmierci rodziców w 1910 r. to on zajął się rodzinnym majątkiem i z przyzwoleniem rodzeństwa sprzedawał poszczególne części szulmierskiego majątku. Początkowo mieszkał w Warszawie przy ul. Czackiego…

Czytaj dalej… Czytaj dalej…

August CYPRYSIŃSKI

August CYPRYSIŃSKI

August Bonifacy Maria Cyprysiński urodził się 14 V 1877 r. w Szulmierzu jako drugi syn Antoniego (1840 –1910) i Wandy z Kossowskich. Jego ojciec był synem Antoniego (1806 – 1860) i wnukiem Marcina Cyprysińskiego, a Szulmierz odziedziczył w wyniku działów rodzinnych po Adamie Nosarzewskim. August uczył się początkowo w domu pod okiem guwernerów. Latem 1887 r. był nawet uczniem Stefana Żeromskiego. Ten kilkutygodniowy pobyt w szulmierskim majątku znalazł odzwierciedlenie w „Dziennikach” Żeromskiego. Nie wiadomo, gdzie później August Cyprysiński zdobywał wiedzę….

Czytaj dalej… Czytaj dalej…

CYPRYSIŃSCY

CYPRYSIŃSCY

W 2010 r. ukazała się moja książka „Cyprysińscy na Mazowszu”, powstała trochę jako „produkt uboczny” przy zbieraniu materiałów do publikacji „Szulmierz i okolice” (2007). Pierwszy znany Cyprysiński pojawił się w Sandomierzu i pracował tam jako nadzorca więzienia inkwizycyjnego. Marcin Cyprysiński, bo o nim mowa, z żoną Marianną z Kamińskich miał czterech synów: Kazimierza, Wincentego, Antoniego i Konstantego oraz córkę Ludwikę. To o nich i ich potomkach traktuje książka „Cyprysińscy na Mazowszu”. Marcin Cyprysiński zmarł 17 lipca 1822 r. w Roku…

Czytaj dalej… Czytaj dalej…